Productiviteitsgroei is de belangrijkste motor van inkomensgroei op lange termijn, die op zijn beurt bepalend is niet alleen voor de evolutie van de levensstandaard, maar ook voor de ruimte die een overheid heeft om beleid te voeren. De financiële houdbaarheid van de overheidsfinanciën wordt immers in belangrijke mate beïnvloed door de hoogte van de inkomensgroei.

De huidige energiecrisis toont hoe belangrijk het is dat de overheid deze beleidsruimte behoudt niet alleen vanuit economisch oogpunt, maar ook om een antwoord te kunnen geven op de sociale en milieu-uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Naast het beantwoorden van de uitdagingen op korte termijn is het dan ook belangrijk dat het beleid erover waakt dat tevens op langere termijn de vόόr de crisis al zwakke productiviteitsgroei niet nog verder wordt aangetast en integendeel, wordt gestimuleerd.