Publicaties

De Nationale Raad voor de Productiviteit zal eenmaal per jaar een verslag publiceren. Daarnaast zou kunnen andere publicaties beschikbaar zijn.
Nationale Raad voor de Productiviteit - Jaarverslag 2021
 12/10/2021
 PUB_003
 Publicatie

Productiviteitsgroei is bepalend voor de economische groei en daarom weliswaar geen voldoende, maar toch een noodzakelijke voorwaarde voor een verbetering van de levensstandaard, ook is die alleen niet voldoende. Een toename van de productiviteit en economische groei creëert, zeker in tijden van crisis, ook beleidsruimte, die nodig is voor het realiseren van een duurzamere, inclusievere en veerkrachtigere economie.

De impact van de COVID-19-crisis op de productiviteitsgroei, zoals geraamd op basis van de eerste gegevens was positief, maar de ingezette vertraging sinds de financieel-economische crisis van 2008 is nog steeds niet gekeerd. De Nationale Raad voor de Productiviteit (NRP) wijst daarom op het belang van bedrijfsdynamiek en innovatie om de productiviteitsgroei op te krikken. Het komt erop aan beleidsmaatregelen hierop af te stemmen om de economische groei na de COVID-19-crisis te bestendigen en uit te groeien tot een veerkrachtige economie. Verder maakte de NRP in 2021 ook een evaluatie van het Plan voor Herstel en Veerkracht en zijn impact op de productiviteitsgroei.

Meer
Nationale Raad voor de Productiviteit - Jaarverslag
 19/12/2019
 PUB_001
 Publicatie

Dit is het eerste rapport van de NRP. Na de definitie en toelichting van de concepten ‘competitiviteit’ en ‘productiviteitsgroei’ in sectie 1 wordt in sectie 2 een stand van zaken gemaakt van hoe België op dit vlak presteert. Ten slotte wordt in sectie 3 een overzicht gegeven van de factoren die een impact hebben op de productiviteitsgroei.

Meer